Үдийн цайны цаасан хайрцаг

  • Disposable color Paper Lunch Boxes

    Нэг удаагийн өнгөт цаасан өдрийн хоолны хайрцаг

    Үдийн цайны цаасан хайрцаг гэдэг нь өдрийн цайны цаасан хайрцагт хэрэглэдэг цаасан өдрийн хоолны хайрцагны материалын үйлдвэрлэлийг хэлнэ, ерөнхийдөө нэг удаагийн цаасан өдрийн цайны хайрцаг, хэрэглэхэд тохиромжтой, хямд өртөгтэй, нийтийн хоолны салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Цаасан материалаар хийгдсэн тул байгаль орчныг ноцтой бохирдуулахгүйгээр дахин боловсруулж, булах, шатаах замаар боловсруулах боломжтой, байгаль орчныг хамгаалах өндөр ач холбогдолтой.

  • Multi-box paper lunch boxes

    Олон хайрцагтай цаасан өдрийн хоолны хайрцаг

    Импортын Kraft цаас, Kraft цаасыг сульфатын шилмүүст модны нухашаар түүхий эд болгон, хатуу, бат бөх бүтэцтэй хийдэг. Цаасан өдрийн цайны хайрцаг нь зах зээл, хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, нэг удаагийн цаасан өдрийн цайны хайрцгийг улам олон хүн хэрэглэх болсон. Ялангуяа өнөөгийн тахал өвчний үед нэг удаагийн цаасан хоолны хайрцаг хомсдож байна.